Privacy verklaring

 

Privacy verklaring en Cookiebeleid

De Ontdekking, praktijk voor Gestalttherapie te Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.de-ont-dekking.nl
Martine Bleeker
Hoge Dries 32, 7335 AR Apeldoorn

Martine Bleeker is eigenaar van De Ontdekking en zij is te bereiken via 06 50 92 00 22 en contact@de-ont-dekking.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Ontdekking verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit gebeurt middels een begeleidingsovereenkomst. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde plek, waar niemand anders toegang heeft tot de gegevens dan Martine Bleeker. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Ontdekking verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor het wijzigen van een afspraak.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
– De Ontdekking verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Ontdekking neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Ontdekking bewaart uw persoonsgegevens volgens de volgende wettelijk verplichte bewaartermijn, zijnde 15 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Ontdekking deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, en dan alleen na overleg met en schriftelijke toestemming van uzelf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan contact met een huisarts of andere behandelaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Ontdekking gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer u onder behandeling bent (geweest) bij De Ontdekking, is De Ontdekking wettelijk verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar contact@de-ont-dekking.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of gegevensoverdraging door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Ontdekking wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Ontdekking neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@de-ont-dekking.nl.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?