Privacy verklaring en cookiebeleid

 

Privacy verklaring en cookiebeleid

 

De Ontdekking, praktijk voor Gestalttherapie te Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.de-ont-dekking.nl
Martine Bleeker
Hoge Dries 32, 7335 AR Apeldoorn

Martine Bleeker is eigenaar van De Ontdekking en zij is te bereiken via 06 50 92 00 22 en contact@de-ont-dekking.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Ontdekking verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit gebeurt middels een begeleidingsovereenkomst. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde plek, waar niemand anders toegang heeft tot de gegevens dan Martine Bleeker. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Ontdekking verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor het wijzigen van een afspraak.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
– De Ontdekking verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Ontdekking neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Ontdekking bewaart uw persoonsgegevens volgens de volgende wettelijk verplichte bewaartermijn, zijnde 15 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Ontdekking deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, en dan alleen na overleg met en schriftelijke toestemming van uzelf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan contact met een huisarts of andere behandelaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Ontdekking gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer u onder behandeling bent (geweest) bij De Ontdekking, is De Ontdekking wettelijk verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar contact@de-ont-dekking.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of gegevensoverdraging door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Ontdekking wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: sessiecookies
Beheerd door: Ons
Doel: deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde services niet worden geleverd en gebruiken we deze cookies alleen om u die services te bieden.

Functioneel cookies

Type: permanente cookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u de website gebruikt, opnieuw moet invoeren.

Tracking- en prestatie cookies

Type: permanente cookies
Beheerd door: Derden
Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de website en hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als individuele bezoeker. Dit komt doordat de verzamelde informatie doorgaans is gekoppeld aan een pseudonieme identificatiecode die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. We kunnen deze cookies ook gebruiken om nieuwe pagina’s, functies of nieuwe functionaliteit van de website te testen om te zien hoe onze gebruikers erop reageren.

Targeting- en advertentie cookies

Type: permanente cookies
Beheerd door: Derden
Doel: Deze cookies volgen uw surfgedrag om ons in staat te stellen advertenties weer te geven die waarschijnlijk interessanter voor u zijn. Deze cookies gebruiken informatie over uw browsegeschiedenis om u te groeperen met andere gebruikers die dezelfde interesses hebben. Op basis van die informatie, en met onze toestemming, kunnen externe adverteerders cookies plaatsen om hen in staat te stellen advertenties te tonen waarvan wij denken dat ze relevant zijn voor uw interesses terwijl u zich op websites van derden bevindt.

Uw keuzes met betrekking tot cookies

Als u liever het gebruik van cookies op de website wilt vermijden, moet u eerst het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de cookies verwijderen die zijn opgeslagen in uw browser die aan deze website zijn gekoppeld. U kunt deze optie te allen tijde gebruiken om het gebruik van cookies te voorkomen.

Als u onze cookies niet accepteert, kunt u enig ongemak ervaren bij uw gebruik van de website en werken sommige functies mogelijk niet correct.

Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser opdracht wilt geven om cookies te verwijderen of te weigeren, bezoek dan de helppagina’s van uw webbrowser.

Bezoek voor elke andere webbrowser de officiële webpagina’s van uw webbrowser.

Meer informatie over cookies

U kunt hier meer over cookies lezen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Ontdekking neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@de-ont-dekking.nl.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?