Psycholoog

 

Psycholoog

Gestalttherapeut

Relatietherapeut

Familie-opsteller

 
Psychologie is de wetenschap van de psyche, de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen.

Al vanaf dat ik een jaar of 5 jaar ben, herinner ik mij dat ik bezig was mensen te observeren. Ik was altijd al mateloos geboeid door gedrag van mensen, het effect daarvan op anderen. Ik vroeg mij altijd af waarom mensen ‘deden zoals ze deden’.

In de 1e klas van de middelbare school herinner ik mij een gesprek met een lerares waarin ik zei: ‘Iedereen is toch eigenlijk altijd aan het waarnemen?’ De lerares keek mij bevreemd aan, en ging helaas het gesprek niet met mij aan. Ikzelf was voortdurend bezig met ervaren, voelen, observeren, verklaren, etc. Dat dit niet voor iedereen gold, had ik toen nog niet in de gaten. En de blik van de docente weerhield mij er van om hier verder met anderen over uit te wisselen.

Kortom: de psycholoog in mij is al aanwezig zo lang ik mij kan herinneren.
Ik was dan ook teleurgesteld dat mijn ouders niet enthousiast reageerden toen ik vertelde dat ik psychologie wilde gaan studeren. Zij waren bang dat ik ‘in een kamertje’ terecht zou komen en dan allemaal problemen van andere mensen te horen zou krijgen en dat ik daardoor depressief zou worden. Toch heb ik doorgezet en heb mijn hart gevolgd. Eén van de beste keuzes die ik ooit in mijn leven gemaakt heb.

Toen ik van de Universiteit kwam, had ik niet het gevoel dat ik mensen kon helpen. Ik had vooral een heleboel algemene kennis, maar ik was 24 jaar en had te weinig levenservaring om anderen te gaan helpen.
Het heeft daardoor nog even geduurd voordat ik uiteindelijk toch in ‘dat kamertje’ terecht kwam: mijn eigen praktijk waar ik nu al 18 jaar mensen begeleid bij de moeilijke situaties en gevoelens die het leven soms met zich mee brengt. En ik word daar bepaald niet depressief van. Het geeft mij enorm veel vreugde en voldoening om naast mensen te gaan staan in moeilijke tijden en er voor ze te zijn op een zodanige manier dat ze weer verder kunnen.

 

De oudere mens
In mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in ouderen. Voor een onderzoek mocht ik een aantal ouderen interviewen over hun leven. De verschillen in levensloop en karakter, de veerkracht waarmee mensen de tegenslagen in hun leven hadden doorstaan, de levenslust die mensen ondanks hun beperkingen nog steeds lieten zien, en de wijsheid die met de jaren was gekomen. Maar ook de pijn, de spijt die mensen soms hebben over hoe ze op situaties hebben gereageerd, boeiden mij mateloos. Deze interesse is er nu, ruim 30 jaar later, nog steeds.
Mensen zijn welkom met hun verhaal. Ik zal mij altijd inzetten om zonder oordeel te luisteren, vanuit liefde voor degene die tegenover mij zit en die verder wil in het leven of zonder pijn wil terugkijken op hoe situaties zijn verlopen.
Begeleiding bij dementie
Ik zet mijn kennis en ervaring van de gestaltbenadering o.a. in in het verpleeghuis waar ik werk. Ik ondersteun hier teams van professionals die zorgen voor mensen met dementie. De gestaltbenadering is uitermate passend bij de begeleiding van mensen met dementie. De uitdaging bij mensen met dementie is om het contact volledig aan te gaan in het hier-en-nu. Dat is één van de basisprincipes van onze gestaltbenadering. Daarbij is ieder mens uniek, dus ook elke persoon met dementie. Wat iemand nodig heeft, is daarbij elke keer weer een puzzel, waarvan de stukjes bestaan uit karakter, levensgeschiedenis, soort dementie, reacties en prikkels uit de omgeving, enzovoort, enzovoort. Ik houd er van om deze puzzel keer op keer te leggen en zo de wereld van de dementerende en zijn omgeving zo plezierig mogelijk te maken.
Ook mantelzorgers van mensen met dementie kunnen mij inschakelen voor hulp en ondersteuning.
Verder ben ik beschikbaar voor zorgorganisaties die de deskundigheid van een psycholoog nodig hebben voor het goed kunnen verzorgen en begeleiden van cliënten met dementie. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van omgaan met Onbegrepen gedrag. Verder bied ik ondersteuning bij het implementeren van de Persoonsgerichte benadering (Kitwood…) die het Ministerie van Volksgezondheid voorschrijft middels de Richtlijn Dementiezorg (oid).

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?