Familie-opsteller

Psycholoog

Gestalttherapeut

Relatietherapeut

Familie-opsteller

Wat kan een familie-opstelling brengen?
Met een familie-opstelling krijg je inzicht in de invloed die familiegebeurtenissen hebben (gehad) op bepaalde aspecten in jouw leven. Familie-opstellingen laten zien waar er blokkades zijn ontstaan die hebben gezorgd voor verstoorde relaties, en hoe dit invloed heeft gehad op jouw functioneren en zijn.

Jouw familie van herkomst heeft vaak veel meer invloed op je dan je denkt of dan je misschien zou willen. Ingrijpende gebeurtenissen hebben generaties lang invloed, zonder dat we dit beseffen.

De inzichten die je krijgt zijn niet zozeer ‘rationele’ als wel ‘doorvoelde’ inzichten. Dit zorgt ervoor dat je nadien gemakkelijk kunt toepassen wat het inzicht je heeft gebracht. Het gebeurt min of meer vanzelf.  Ik hoor vaak mensen achteraf zeggen: ‘Ik had het eerst niet eens zo in de gaten, maar ik merk dat ik sinds de opstelling…….  (veel meer rust in mijn hoofd heb,  veel minder ruzies heb met mijn vriend, mij niet meer zo erger aan…, niet meer bang ben voor…, zelfverzekerder ben, etc.)

Wanneer kun je een familie-opstelling doen?
In feite kun je over elke levensvraag een opstelling doen. Voorbeeldvragen kunnen zijn:
‘Waarom ben ik toch altijd zo onzeker als ik aan iets nieuws begin?’ of
‘Waarom word ik zo snel boos op mijn middelste kind?’ of
‘Wat moet ik doen om het probleem met mijn leidinggevende op te lossen?’

Hoe werkt een familie-opstelling?
Hoewel het woord anders doet vermoeden, doe je een familie-opstelling vrijwel altijd zonder dat je eigen familieleden er bij zijn. Je werkt met een groep mensen die jouw familie niet kent.

De opsteller zal eerst samen met jou je vraag zo helder mogelijk maken.
Vervolgens mag jij mensen uitkiezen die jouw familieleden gaan representeren. Daarna ga je deze mensen een plaats geven in de ruimte.
Daarna mag je zelf gaan toekijken. De opsteller gaat ‘aan het werk’. Hij of zij gaat vragen stellen aan de representanten en deze gaan vertellen wat ze ervaren. Gaandeweg de opstelling wordt duidelijk waar relaties moeizaam waren of zijn en wat er nodig is voor de vraagsteller om antwoord te krijgen op zijn vraag.
Elke opstelling verloopt anders. Het is nooit te voorspellen wat een opstelling brengt, vrijwel altijd is het een verrassing wat er gebeurt.

Ik ben gespecialiseerd in opstellingen rond de thema’s dementie, ziekte en samengestelde gezinnen.
Voorbeeldvragen bij deze thema’s zijn:

‘Hoe kan ik beter omgaan met mijn dementerende moeder?’
‘Ik heb altijd ruzie met mijn broer over mijn ouders, ik zou dat graag anders willen’
‘Waarom ben ik altijd zo moe, terwijl ik lichamelijk niets mankeer?’
‘Hoe leer ik omgaan met mijn migraine?’ Etc.

Voor een familie-opstelling  is het handig als je iets weet van de ingrijpende gebeurtenissen die er zijn gebeurd, ook bij voorouders. Het is echter niet noodzakelijk.
Je kunt je voorbereiden op een familie-opstelling door vragen te gaan stellen aan je ouders, opa’s of oma’s, ooms en tantes of anderen die je familie goed hebben gekend. Soms zijn de familieverhoudingen echter zodanig verstoord dat dat onmogelijk is. Dat belemmert een familie-opstelling niet. Het kan juist dan zeer heilzaam zijn om een opstelling te doen.

Waarom werk ik zo graag met opstellingen?
Het is de meest oordeelloze werkwijze die ik ken. De representanten zijn spontaan, zij weten niets van degene die ze representeren, ze voelen alleen maar. Hierdoor worden dingen ontdekt die anders verborgen zouden blijven. De ‘naakte waarheid’ komt aan het licht, zonder oordeel over wie dan ook.

Ik vind het altijd weer magisch hoe deze werkvorm plaats vindt. Rationeel is het niet te begrijpen. Het ‘gebeurt’.

Cursus voor ouders in nieuw-samengestelde-gezinnen
Het begon allemaal zo mooi; déze keer zou je het echt anders doen, déze relatie is anders!
Je hebt een echtscheiding achter de rug, dat was geen gemakkelijke tijd. Voor jou niet en voor de kinderen niet. Maar toen kwam daar die nieuwe partner. Jullie werden verliefd en konden weer denken aan een nieuw leven opbouwen. Met elkaar én met elkaars kinderen. Jullie zagen de toekomst weer positief in en optimistisch tegemoet. Met de allerbeste wil om er iets moois van te maken, zijn jullie gaan samenwonen, mét (misschien deels) jullie beider kinderen.

Maar dát bleek nog niet zo gemakkelijk:
Jullie blijken toch verschillen te hebben in ideeën over opvoeding, met ruzie als gevolg. Of
De kinderen blijken het helemaal niet met elkaar te kunnen vinden. Of
Je blijkt stiekem toch echt je eigen kinderen veel leuker te vinden dan die van je partner. Maar dat zeg je natuurlijk niet (want eigenlijk vind je dat dat niet mag). Of je zegt het wel, en dan is er ruzie in de tent.
Als jullie samen zijn, dan gaat het allemaal prima, dan is het (bijna) zoals in het begin. Maar als de kinderen er zijn, ben je soms de wanhoop nabij.

Een nieuw samengesteld gezin is een grote uitdaging!
Feit is dat 2/3 van de relaties in nieuw samengestelde gezinnen stuk loopt. Dat is dus twee keer zoveel als 1e relaties.
Allerlei fenomenen spelen hierbij een rol. Hierboven heb ik een paar voorbeelden geschetst, maar er zijn er nog talloze te noemen.

Hoe kun je er voor zorgen dat jullie relatie stand houdt en dat er meer harmonie komt in dit geheel?
Dat is waar deze cursus over gaat.
In 4 avonden bespreek ik de ‘regels’ van het draaien van een nieuw samengesteld gezin. Dat klinkt alsof er één manier is om dit te doen. Dat is natuurlijk niet zo. Ieder heeft zijn eigen manier. Maar er zijn wel degelijk wetmatigheden waardoor het wel of niet loopt. Ik zal deze in de cursus aan jullie uitleggen en er zal veel ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen.

Daarnaast zal ik op elke avond één familie-opstelling begeleiden. Familie-opstellingen zijn bij uitstek geschikt om onderliggende processen en factoren helder te krijgen en te ontdekken waar de oplossingsrichting zit voor de problemen van jullie gezin.

De enige voorwaarde die ik stel om deel te nemen, is dat je bereid bent deel te nemen aan een opstelling als representant. Zie voor meer uitleg het tabblad familie-opstellingen.

Kosten:
€ 100,- per persoon, € 150,- per koppel
De cursus is het meest efficiënt wanneer je met je partner komt, maar je mag ook alleen komen.
Er is voor 4 koppels of individuen ruimte om een opstelling te doen.

Vragen? Bel of mail gerust!

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?