Familie-opsteller

Wat kan een familie-opstelling brengen?
Met een familie-opstelling krijg je inzicht in de invloed die familiegebeurtenissen hebben (gehad) op bepaalde aspecten in jouw leven. Familie-opstellingen laten zien waar er blokkades zijn ontstaan die hebben gezorgd voor verstoorde relaties, en hoe dit invloed heeft gehad op jouw functioneren en zijn.

Jouw familie van herkomst heeft vaak veel meer invloed op je dan je denkt of dan je misschien zou willen. Ingrijpende gebeurtenissen hebben generaties lang invloed, zonder dat we dit beseffen.

De inzichten die je krijgt zijn niet zozeer ‘rationele’ als wel ‘doorvoelde’ inzichten. Dit zorgt ervoor dat je nadien gemakkelijk kunt toepassen wat het inzicht je heeft gebracht. Het gebeurt min of meer vanzelf.  Ik hoor vaak mensen achteraf zeggen: ‘Ik had het eerst niet eens zo in de gaten, maar ik merk dat ik sinds de opstelling…….  (veel meer rust in mijn hoofd heb,  veel minder ruzies heb met mijn vriend, mij niet meer zo erger aan…, niet meer bang ben voor…, zelfverzekerder ben, etc.)

Wanneer kun je een familie-opstelling doen?
In feite kun je over elke levensvraag een opstelling doen. Voorbeeldvragen kunnen zijn:
‘Waarom ben ik toch altijd zo onzeker als ik aan iets nieuws begin?’ of
‘Waarom word ik zo snel boos op mijn middelste kind?’ of
‘Wat moet ik doen om het probleem met mijn leidinggevende op te lossen?’

Hoe werkt een familie-opstelling?
Hoewel het woord anders doet vermoeden, doe je een familie-opstelling vrijwel altijd zonder dat je eigen familieleden er bij zijn. Je werkt met een groep mensen die jouw familie niet kent.

De opsteller zal eerst samen met jou je vraag zo helder mogelijk maken.
Vervolgens mag jij mensen uitkiezen die jouw familieleden gaan representeren. Daarna ga je deze mensen een plaats geven in de ruimte.
Daarna mag je zelf gaan toekijken. De opsteller gaat ‘aan het werk’. Hij of zij gaat vragen stellen aan de representanten en deze gaan vertellen wat ze ervaren. Gaandeweg de opstelling wordt duidelijk waar relaties moeizaam waren of zijn en wat er nodig is voor de vraagsteller om antwoord te krijgen op zijn vraag.
Elke opstelling verloopt anders. Het is nooit te voorspellen wat een opstelling brengt, vrijwel altijd is het een verrassing wat er gebeurt.

Ik ben gespecialiseerd in opstellingen rond de thema’s dementie, ziekte en samengestelde gezinnen.
Voorbeeldvragen bij deze thema’s zijn:

‘Hoe kan ik beter omgaan met mijn dementerende moeder?’
‘Ik heb altijd ruzie met mijn broer over mijn ouders, ik zou dat graag anders willen’
‘Waarom ben ik altijd zo moe, terwijl ik lichamelijk niets mankeer?’
‘Hoe leer ik omgaan met mijn migraine?’ Etc.

Voor een familie-opstelling  is het handig als je iets weet van de ingrijpende gebeurtenissen die er zijn gebeurd, ook bij voorouders. Het is echter niet noodzakelijk.
Je kunt je voorbereiden op een familie-opstelling door vragen te gaan stellen aan je ouders, opa’s of oma’s, ooms en tantes of anderen die je familie goed hebben gekend. Soms zijn de familieverhoudingen echter zodanig verstoord dat dat onmogelijk is. Dat belemmert een familie-opstelling niet. Het kan juist dan zeer heilzaam zijn om een opstelling te doen.

Waarom werk ik zo graag met opstellingen?
Het is de meest oordeelloze werkwijze die ik ken. De representanten zijn spontaan, zij weten niets van degene die ze representeren, ze voelen alleen maar. Hierdoor worden dingen ontdekt die anders verborgen zouden blijven. De ‘naakte waarheid’ komt aan het licht, zonder oordeel over wie dan ook.

Ik vind het altijd weer magisch hoe deze werkvorm plaats vindt. Rationeel is het niet te begrijpen. Het ‘gebeurt’.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?