Psycholoog

Waarom ben ik psycholoog geworden?

Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van mensen.
Al vanaf dat ik een jaar of 5 jaar ben, herinner ik mij dat ik bezig was mensen te observeren. Ik was altijd al mateloos geboeid door gedrag van mensen en het effect daarvan op anderen. Ik vroeg mij altijd af waarom mensen ‘deden zoals ze deden’.
De psycholoog in mij is dus al aanwezig zo lang ik mij kan herinneren.
Psychologie studeren was dan ook één van de beste keuzes die ik ooit in mijn leven gemaakt heb.

Voldoening!

Toen ik van de Universiteit kwam, had ik niet het gevoel dat ik mensen kon helpen. Ik had vooral een heleboel algemene kennis, maar ik was 24 jaar en had te weinig levenservaring om anderen te gaan helpen.
Later ben ik de opleiding tot Gestalttherapeut gaan doen, waardoor ik mij stevig ben gaan voelen als hulpverlener. In mijn praktijk begeleid ik nu al 21 jaar mensen bij de moeilijke situaties en gevoelens die het leven soms met zich mee brengt.
Het geeft mij enorm veel vreugde en voldoening om naast mensen te gaan staan in moeilijke tijden, zodat ze weer op eigen kracht verder kunnen.

Nog weer later heb ik het werken met familie-opstellingen geleerd en tot op de dag van vandaag vind ik dat één van de krachtigste manieren om mensen te helpen bij levensvragen. Ik begeleid familie-opstellingen in groepen met live representanten, maar ook individueel. Dan werken we met zogenaamde grondankers. 

 

De oudere mens

In mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in ouderen. Voor een onderzoek mocht ik een aantal ouderen interviewen over hun leven. De verschillen in levensloop en karakter, de veerkracht waarmee mensen de tegenslagen in hun leven hadden doorstaan, de levenslust die mensen ondanks hun beperkingen nog steeds lieten zien, en de wijsheid die met de jaren was gekomen. Maar ook de pijn, de spijt die mensen soms hebben over hoe ze op situaties hebben gereageerd, boeiden mij mateloos. Deze interesse is er nu, ruim 30 jaar later, nog steeds.
Mensen zijn welkom met hun verhaal. Ik zal mij altijd inzetten om zonder oordeel te luisteren, vanuit liefde voor degene die tegenover mij zit en die verder wil in het leven of zonder pijn wil terugkijken op hoe situaties zijn verlopen.

Begeleiding bij dementie
Ik zet mijn kennis en ervaring van de gestaltbenadering o.a. in voor mensen waarvan één van de ouders dementie heeft. De gestaltbenadering is uitermate passend bij de begeleiding van mensen met dementie. De uitdaging bij mensen met dementie is om het contact volledig aan te gaan in het hier-en-nu. Dat is één van de basisprincipes van onze gestaltbenadering. Daarbij is ieder mens uniek, dus ook elke persoon met dementie. Wat iemand nodig heeft, is daarbij elke keer weer een puzzel, waarvan de stukjes bestaan uit karakter, levensgeschiedenis, soort dementie, reacties en prikkels uit de omgeving, enzovoort, enzovoort. Ik houd er van om deze puzzel keer op keer te leggen en zo de wereld van de dementerende en zijn omgeving zo plezierig mogelijk te maken.

Verder ben ik beschikbaar voor zorgorganisaties die de deskundigheid van een psycholoog nodig hebben voor het goed kunnen verzorgen en begeleiden van cliënten met dementie. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van omgaan met Onbegrepen gedrag. Verder bied ik ondersteuning bij het implementeren van de Persoonsgerichte benadering die het Ministerie van Volksgezondheid voorschrijft middels de Richtlijn Dementiezorg.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?