Praktijk informatie: Klachtenregeling

 

Lidmaatschap van de NVAGT brengt met zich mee dat de therapeut werkt volgens een ethische code en dat er daarmee samenhangend een klachtenprocedure is.
Eén van de eisen is dat ik lid ben van een geschilleninstantie. Ik voldoe hier aan doordat ik ben aangesloten bij de SCAG.

De informatie over de ethische code en de klachtenprocedure vindt u op de website van de NVAGT.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?